Tillgänglighet för Kvarteret Batteriet

Hultsfreds Kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen Kvarteret Batteriet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har ambitionen att följa de internationella riktlinjerna för tillgänglighet på webben. Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1 AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du har synpunkter på tillgängligheten på sidan ber vi dig att meddela oss genom att skicka ett mail till kommunen@hultsfred.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Filmen på starsidan saknar syntolkning. [WCAG 1.2.5 (AA)]
  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna tillräckliga textalternativ, t.ex. kartor på sidan "Investeringsunderlag". [WCAG 1.1.1 (A)]

Övrigt

  • PDF med investeringsunderlag är ej tillgänglighetsanpassad

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kvarteret Batteriets webbplats..

Senaste bedömningen gjordes den 5 september 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 september 2019.