Om fastigheten

Vy över Kvarteret Batteriet med illustrationer av byggnader

Historia & nuläge

Historia – 47 år av batteritillverkning
Som namnet skvallrar om så har fastigheten en rik historia som plats för tillverkning av blybatterier. I totalt 47 år, mellan 1952 och 1999 pågick produktion på området. Företaget startade som Boliden Batteri AB, blev på 60-talet Nordiska Ackumulatorfabriker Noack AB för att sedan 1989 byta namn till välkända Varta Batteri AB.

På 1970-talet var fabriken kapacitetsmässigt störst i Skandinavien när det gällde batteritillverkning. Vid starten 1952 hade fabriken 40 anställda, år 1990 var antalet anställda uppe i 440 personer.

batteriet-historia
batteriet-historia2

Sedan 1999 har det inte funnits någon verksamhet på området och fastigheten har rivits. Området har varit förorenat med främst bly och därför genomförs nu en omfattande sanering som beräknas vara helt färdigställd under slutet av 2019, då även en helt reviderad detaljplan beslutas. En detaljplan som kommer att möjliggöra utveckling av industri, kontor och handel.

Fastigheten ägs av Hultsfreds kommun sedan 2017.

Kvarteret Batteriet har flera konkurrensfördelar:

En logistisk knutpunkt med 6,5 miljoner slutkunder inom fyra timmar

94 000 kvadratmeter attraktiv industrimark

Ett väl utvecklat servicesystem inom logistik

Strategiskt läge bredvid riksväg 23/34

Investeringsprospekt

För att underlätta för intressenter har Hultsfreds kommun arbetat fram ett investeringsprospekt. Här kan du ta del av prospektet i sin helhet innehållande fördjupad information och marknadsanalys. Med investeringsprospektet som grund vill Hultsfreds kommun presentera en möjlighet som förhoppningsvis kan bidra till konstruktiva lösningar för ert företags svenska utveckling.