Läge & tillgänglighet

Vi över Kvarteret Batteriet med illustrationer av byggnader

Det logistiska läget

Hultsfred är väl positionerat ur ett logistiskt perspektiv med 300 kilometer till Stockholm, Göteborg och Malmö och 100 kilometer till Linköping, Kalmar och Växjö.

Fastigheten Batteriet ligger väl strategiskt placerad strax bredvid riksväg 23/34. Riksvägen länkar ihop Hultsfred med Växjö och Kalmar söderut och Jönköping och Linköping norrut.

På sträckan Hultsfred-Målilla planeras just nu en förbättring av vägnätet där en så kallad 2–1-väg är under planering. En investering som planeras att invigas år 2021.

Trafikmängderna på riksväg 23/34 har beräknats till cirka 4 000 fordon per dag, söderifrån och cirka 5 000 fordon per dag norrifrån.

Körtidanalyser från ESRI och prognosberäkningar av befolkningstillväxten från SCB visar att fastigheten i Hultsfred idag skulle nå närmare 6,5 miljoner slutkunder inom en körtid på 4 timmar.

Vid 2030 beräknas befolkningen i samma område till närmare 7,1 miljoner människor, vilket indikerar en procentuell tillväxt på 10%.

Kollektivtrafik
Hultsfreds järnvägsstation är placerad cirka 2 kilometer ifrån fastigheten. Avseende busstrafik trafikerar för närvarande Kalmar länstrafik föreslagen lokalisering genom buss nummer 71.

Flygplatser
De närmaste internationella flygplatserna är Linköping City Airport, med dagliga flygningar till Amsterdam – Holland, samt Småland Airport, Växjö med flygningar till Gdansk - Polen, Tuzla - Bosnien och Hercegovina, Skopje - Makedonien och Amsterdam - Holland.

De närmaste stora internationella flygplatserna är Arlanda – Stockholm och Landvetter – Göteborg.

dump 2019-08-07 kl. 14.27.50
dump 2019-08-07 kl. 14.26.44

Övriga planer inom området

Ett steg till att utveckla ett levande samhälle är att skapa naturliga mötesplatser. Strax bredvid fastigheten Batteriet planerar företaget Borgkrona en 40 000 kvadratmeter stor mötesplats - Handelsplats Oskar.

Företaget ser en framtid där Handelsplats Oskar är startskottet för utvecklingen av området in mot stadskärnan. Handelsplats Oskar har goda förutsättningar. Med dess läge intill riksväg 23 lockas kunder från ett större upptagningsområde och medverkar till en naturlig passage genom Hultsfred centralort. Det blir ett komplement till befintlig handel i Hultsfred, samtidigt som det uppmuntrar fler till att handla lokalt.