Investeringsunderlag

Flygfota i solnedgång över Kvarteret Batteriet

Målmarknad & Prognos

För att skapa de bästa förutsättningar för en framgångsrik exploatering har ett marknadsunderlag för fastigheten arbetats fram under våren 2019. Hultsfreds kommun har identifierat följande nyckelsegment i definitionen av det tillgängliga marknadsunderlaget.

Primärt marknadsunderlag - upp till en timmes körtid

Inkluderar delar av Kalmar-, Jönköpings- och Östergötlands län. Den primära marknaden uppvisas nedbrutet efter två delar: 0–30 minuter och 30–60 minuter.

Sekundärt marknadsunderlag - upp till fyra timmes körtid

Inkluderar stora delar av södra- och mellersta Sverige innehållande stora delar av länen: Västra Götaland, Skåne, Blekinge, Södermanland, Örebro och Västmanland.

Marknadssegment

Primär marknad
0-30 minuter 29 615 30 496 31 777 32 695
30-60 minuter 87 059 89 649 93 415 96 112
Total primär marknad 116 674 120 145 125 192 128 807
Sekundär marknad
60-120 minuter 686 686 707 116 736 817 758 094
120-240 minuter 5 669 847 5 828 536 6 083 769 6 259 454
Total sekundär marknad 6 356 533 6 665 798 6 820 585 7 017 549
Total marknad
0-240 minuter 6 473 207 6 665 798 6 945 777 7 146 356

Ålderssegment

Ålder
0-14 år 4 827 19 294 140 196 1 170 604
15-29 år 5 119 19 565 157 728 1 228 534
30-44 år 4 519 18 301 143 258 1 302 600
45-59 år 5 876 22 782 149 274 1 232 843
60+ år 9 274 36 731 212 904 1 538 626

Växande marknad

Samtliga marknadssegment uppvisar en befolkningsmässig tillväxt på cirka 10 procent till år 2030. Den totala marknaden och marknadsunderlaget 0–240 minuter kommer till år 2030 utvecklas till cirka 7,1 miljoner människor.

Till detta kan konstateras att även den primära marknaden med marknadsunderlaget 0–60 minuter år 2030 kommer att närma sig 100 000 invånare.

För mer data, såsom arbetstillfällen, befolkningsprognos, åldersfördelning, förvärvsinkomst och pendling se Investeringsprospektet i sin helhet.

Vy över Kvarteret Batteriet med illustrationer av byggnader
Vi över Kvarteret Batteriet med illustrationer av byggnader

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta oss vid frågor och funderingar eller för vidare samtal.

Joakim Ljungqvist
Utveckling Kvarteret Batteriet
joakim.ljungqvist@hultsfred.se
0705-24 24 90

Lars Gjörloff
Utvecklingschef Hultsfreds kommun
lars.gjorloff@hultsfred.se
0495-24 08 10