Kvarteret Batteriet Nu öppnas 94 000 möjligheter till exploatering i Hultsfred

Logistisk knutpunkt med 6,5 miljoner slutkunder inom fyra timmar

Nu öppnar Hultsfreds kommun upp dörrarna för exploateringsmöjligheter om sammanlagt cirka 94 000 kvadratmeter industrimark på Kvarteret Batteriet. En unik möjlighet att ta del av ett väl utvecklat servicesystem inom logistik med 6,5 miljoner slutkunder inom fyra timmar och strategiskt läge bredvid riksväg 23/34.

Sverige är idag en stor marknad för e-handel och industrisektorn. Men marknadskoncentrationen är stark till storstadsregionerna. I Småland finns kompetensen och vi har samtidigt ett väl utvecklat servicesystem för våra företag.

Hultsfreds kommun är väl medveten om att e-handel- och industrisektorn har logistiklösningar och kompetens- och lokalförsörjning som sina främsta utmaningar. Därför arbetar vi proaktivt med just dessa områden. Nya företag ser vi som en ovärderlig och viktig tillgång och vi är stolta över vårt kunnande.

Vi finns där för att underlätta för er hela vägen som en samlad kontaktyta inför alla frågeställningar man kan ställas inför. Hultsfreds kommuns modell för att smidigt lotsa dig som företagare rätt är idag en svensk standard.

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta oss vid frågor och funderingar eller för vidare samtal.

Lars Gjörloff
Utvecklingschef Hultsfreds kommun
lars.gjorloff@hultsfred.se
0495-24 08 10

Lena Carlsson
Markfrågor Hultsfreds kommun
lena.carlsson3@hultsfred.se
0495-24 15 13